Желаете ли да станете граждански наблюдател?

Институт “Отворено общество”- София набира доброволци по проект “Гражданско наблюдение в полицията”. Гражданският наблюдател осъществява независимо и безпристрастно наблюдение върху дейността на районните полицейски управления в София чрез посещения 2-3 пъти месечно. Кандидатите за доброволци - граждански наблюдатели трябва да са навършили 18 г., да са неосъждани, да не са настоящи или бивши служители в системата на МВР и да имат време и желание за полагане на безвъзмезден труд. Продължителността на проекта е 9 месеца.

При проявен интерес, изпращайте автобиография и заявление за участие до 9 април 2007 г. на адрес: София 1000, ул. Солунска 56, Институт “Отворено общество” – София или на ел. поща z.vankova@osf.bg За повече информация тел. 02/9306618 или www.osi.bg

Заявление за участие в проект “Гражданско наблюдение в полицията можете да свалите от тук

 

Търсене на районен инспектор
Населено място:
 
разширено търсене

помощ
РАЗГРАД » Разград
Населено място: гр. Разград
Район: -
Граници на обслужвания район: кв."Абритус"
РПУ: РПУ - Разград
Адрес на приемната: ул."Раковска" № 14, бл. "Дан Колов"
Приемно време: 16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и петък
Телефон: 084/274-48 РПУ - 084/660-577
E-mail:

РАЗГРАД » Разград
Населено място: гр. Разград
Район: -
Граници на обслужвания район: жк"Възраждане", жк"Левски", ж.п. Гара, северна промишлена зона, с. Стражец.
РПУ: РПУ - Разград
Адрес на приемната: жк"Васил Левски" бл. 4
Приемно време: 16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и петък
Телефон: 084/66-28-23 РПУ - 084/660-577
E-mail:

РАЗГРАД » Разград
Населено място: гр. Разград
Район: -
Граници на обслужвания район: кв."Бели Лом"
РПУ: РПУ - Разград
Адрес на приемната: бул. "България" № 1
Приемно време: 16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и петък
Телефон: 084/2-60-58 РПУ - 084/660-577
E-mail:

РАЗГРАД » Разград
Населено място: гр. Разград
Район: -
Граници на обслужвания район: кв"Варош"
РПУ: РПУ - Разград
Адрес на приемната: ул. "Раковска" № 14, бл. "Дан Колов"
Приемно време: 16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и петък
Телефон: 084/274-48 РПУ - 084/660-577
E-mail:

РАЗГРАД » Разград
Населено място: гр. Разград
Район: -
Граници на обслужвания район: кв."Стефан Караджа", източна промишлена зона
РПУ: РПУ - Разград
Адрес на приемната: бул. "България" № 1
Приемно време: 16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и петък
Телефон: 084/2-60-58 РПУ - 084/660-577
E-mail:

РАЗГРАД » Разград
Населено място: гр. Разград
Район: -
Граници на обслужвания район: кв."Бели Лом", кв."Добровски"
РПУ: РПУ - Разград
Адрес на приемната: бул. "Бели Лом" № 45, ет. 4
Приемно време: 16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и петък
Телефон: 084/4-41-45 РПУ - 084/660-577
E-mail:

РАЗГРАД » Разград
Населено място: гр. Разград
Район: -
Граници на обслужвания район: кв."Бели Лом", кв."Добровски"
РПУ: РПУ - Разград
Адрес на приемната: ул. "Костур" № 4
Приемно време: 16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и петък
Телефон: 084/2-41-61 РПУ - 084/660-577
E-mail:

РАЗГРАД » Разград
Населено място: гр. Разград
Район: -
Граници на обслужвания район: жк "Лудогорие", жк"Освобождение", западна промишлена зона
РПУ: РПУ - Разград
Адрес на приемната: жк "Лудогорие" бл. 6
Приемно време: 16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и петък
Телефон: 084/2-26-41 РПУ - 084/660-577
E-mail:

РАЗГРАД » Разград
Населено място: гр. Разград
Район: -
Граници на обслужвания район: кв."Орел", кв."Бузлуджа", кв."Обороще"
РПУ: РПУ - Разград
Адрес на приемната: жк."Орел" до супер "СВА"
Приемно време: 16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и петък
Телефон: 084/2-41-07 РПУ - 084/660-577
E-mail:

 
  Проект Гражданско наблюдение споменат при обсъждане на проектозакона за МВР
  11/01/2006
  При обсъждането на Проектозакона за МВР народният представител Ася Михайлова дава проекта Гражданско наблюдение като пример за действащ граждански контрол върху полицията. Можете да прочетете текста на стенограмата на заседанието на НС от 11/01/06
  още...
 
  В Пловдив стартира проект по Полиция в близост
  07/02/2006
  В Пловдив стартира проект "Ефективна защита от множествена дискриминация на уязвими групи хора". Той е е част от работата на РДВР-Пловдив по стратегията "Полицията в близост до обществото".
  още...
 
  Кръгла маса, посветена на гражданското наблюдение в РПУ
  17/05/2006
  На 19 май 2006 г. Институт "Отворено общество" - София организира кръгла маса на тема "Опитът на Великобритания и България в гражданското наблюдение в местата за задържане"
  още...
 


Институт "Отворено общество" подкрепя активно прилагането на модела "Полиция в близост до обществото" чрез съдействие при формиране на публичните политики в областта, подкрепа на НПО организации, разпространение на информация, обучение.

още ...

 

Институт "Отворено общество" - София
Гражданско наблюдение в местата за задържане: Какво представлява? Как да стана доброволец?

Клуб "Отворено общество" - Русе
Проект: "Обществото в подкрепа на полицията"

още ...

Пишете ни тук, ако имате интересен проект, който искате да споделите

 

Предварителен анализ на данните от изследване на общественото мнение относно дейността на полицията и модела Полиция в близост до обществото

Пълен текст в .pdf формат ...