Желаете ли да станете граждански наблюдател?

Институт “Отворено общество”- София набира доброволци по проект “Гражданско наблюдение в полицията”. Гражданският наблюдател осъществява независимо и безпристрастно наблюдение върху дейността на районните полицейски управления в София чрез посещения 2-3 пъти месечно. Кандидатите за доброволци - граждански наблюдатели трябва да са навършили 18 г., да са неосъждани, да не са настоящи или бивши служители в системата на МВР и да имат време и желание за полагане на безвъзмезден труд. Продължителността на проекта е 9 месеца.

При проявен интерес, изпращайте автобиография и заявление за участие до 9 април 2007 г. на адрес: София 1000, ул. Солунска 56, Институт “Отворено общество” – София или на ел. поща z.vankova@osf.bg За повече информация тел. 02/9306618 или www.osi.bg

Заявление за участие в проект “Гражданско наблюдение в полицията можете да свалите от тук

 

Търсене на районен инспектор
Населено място:
 
разширено търсене

помощ
РУСЕ » Русе
Населено място: гр. Русе
Район: -
Граници на обслужвания район: ул."Александровiка", ул."Райко Даскалов", бул."Придунавски", ул."Независимост"
РПУ: Първо РПУ
Адрес на приемната: ул. "Александровска" № 93
Приемно време: 16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и четвъртък
Телефон: 082-825 640, 082-882 142
E-mail:

РУСЕ » Русе
Населено място: гр. Русе
Район: -
Граници на обслужвания район: бул."Цар Освободител", бул."Съединение", ул."Солун", бул."Христо Ботев", бул."Родина"
РПУ: Първо РПУ
Адрес на приемната: бул. "Цар Освободител" № 113а
Приемно време: 16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и четвъртък
Телефон: 082-825 426, 082-882 138
E-mail:

РУСЕ » Русе
Населено място: гр. Русе
Район: -
Граници на обслужвания район: ул."Борисова", ул."П.Хитов", бул."Хр. Ботев", бул."България", пл."А. Стамболийски"
РПУ: Първо РПУ
Адрес на приемната: ул. "Борисова" № 91, бл."Д. Дебелянов"
Приемно време: 16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и четвъртък
Телефон: 082-834 403, 082-882 136
E-mail:

РУСЕ » Русе
Населено място: гр. Русе
Район: -
Граници на обслужвания район: бул."България", бул."Гоце Делчев", ул."Седма", местност "Буйна Яна"
РПУ: Първо РПУ
Адрес на приемната: ул. "Йосиф Цанков" № 45 а
Приемно време: 16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и четвъртък
Телефон: 082-882 215, 082-882 148
E-mail:

РУСЕ » Русе
Населено място: гр. Русе
Район: -
Граници на обслужвания район: бул."Христо Ботев", бул."Гоце Делчев", бул."Васил Левски"
РПУ: Първо РПУ
Адрес на приемната: ул."Даме Груев" № 2, бл. 4, вх. 6, ет. 1
Приемно време: 16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и четвъртък
Телефон: 082-861 499, 082-882 153
E-mail:

РУСЕ » Русе
Населено място: гр. Русе
Район: -
Граници на обслужвания район: кв."Долапите", с.Басарбово, гл. път Е-70, местност "Буйна Яна"
РПУ: Първо РПУ
Адрес на приемната: кв. "Средна кула", ул. "Й. Йовков" № 12
Приемно време: 10:00 - 12:00ч. понеделник, сряда и четвъртък
Телефон: 082-800 646, 082-882 144
E-mail:

РУСЕ » Русе
Населено място: гр. Русе
Район: -
Граници на обслужвания район: кв."Средна кула", с.Басарбово, гл. път Е-85
РПУ: Първо РПУ
Адрес на приемната: кв."Долапите", ул. "Стремление" № 25
Приемно време: - ч. понеделник, сряда и четвъртък
Телефон: 082-800 640, 082-882 144
E-mail:

РУСЕ » Русе
Населено място: гр. Русе
Район: -
Граници на обслужвания район: ул."Александровска", пл."Свобода", ул."Борисова", ул."Николай Здравков", ул."Радецки", ул."Пристанищна", пл. "Дунав"
РПУ: Първо РПУ
Адрес на приемната: ул. "Давид" № 2, ет. 2, ст. 5
Приемно време: 16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и четвъртък
Телефон: 082-882 133
E-mail:

РУСЕ » Русе
Населено място: гр. Русе
Район: -
Граници на обслужвания район: бул."Придунавски", ул."Р.Даскалов", ул."Александровска", ул. "Пристанищна"
РПУ: Първо РПУ
Адрес на приемната: ул. "Давид" № 2, ет. 2, ст. 9
Приемно време: 16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и четвъртък
Телефон: 082-882 135
E-mail:

РУСЕ » Русе
Населено място: гр. Русе
Район: -
Граници на обслужвания район: ул."Александровска", пл."Свобода",ул."Ген. Паренсов", бул."Съединение"
РПУ: Първо РПУ
Адрес на приемната: ул. "Давид" №2, ет. 2, ст. 7
Приемно време: 16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и четвъртък
Телефон: 082-882 134
E-mail:

РУСЕ » Русе
Населено място: гр. Русе
Район: -
Граници на обслужвания район: ул."Борисова", ул."П.Хитов", бул."Цар Освободител", пл."Свобода", ул."Горазд", ул."Паренсов"
РПУ: Първо РПУ
Адрес на приемната: ул. "Давид" №2, ет. 2, ст. 18
Приемно време: 16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и четвъртък
Телефон: 082-882 143
E-mail:

РУСЕ » Русе
Населено място: гр. Русе
Район: -
Граници на обслужвания район: бул."България", бул."Христо Ботев", бул."В.Левски", бул."Г.Делчев"
РПУ: Първо РПУ
Адрес на приемната: ул. "Давид" №2, ет. 3, ст. 7
Приемно време: 16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и четвъртък
Телефон: 082-882 147
E-mail:

РУСЕ » Русе
Населено място: гр. Русе
Район: -
Граници на обслужвания район: ул."Ген.Радецки", ул."Николаевска", ул."Сент Уан", Западна промишлена зона, землището на с. Пиргово
РПУ: Първо РПУ
Адрес на приемната: ул. "Давид"№2, ет. 3, ст. 5
Приемно време: 16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и четвъртък
Телефон: 082-882 146
E-mail:

РУСЕ » Русе
Населено място: гр. Русе
Район: -
Граници на обслужвания район: ул."Борисова", бул."М.Енос", ул."Ст. Стамболов", ул."Сент Уан", ул."Николаевска", ул."Н.Здравков"
РПУ: Първо РПУ
Адрес на приемната: ул. "Давид" №2, ет. 3, ст. 3
Приемно време: 16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и четвъртък
Телефон: 082-882 145
E-mail:

РУСЕ » Русе
Населено място: гр. Русе
Район: -
Граници на обслужвания район: кв."Родина" - ул."Родина" до ж.п. линията, бул."Липник" от надлеза № 28-32, ул."Тича" от № 2-18, ул."Чипровци" № 23-29, ул."Сърнена гора" № 32-46 до бул."България" и бул."Хр.Ботев" от надлеза на бул."България" до надлеза на ж.п.линията по ул."Родина"
РПУ: Второ РПУ - Русе
Адрес на приемната: ул."Лозен планина" №1, бл."Драва", вх.Б,ет.1
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. понеделник, сряда и четвъртък: от 01.05 до 30.09
16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и четвъртък: от 01.10 до 30.04
Телефон: 082 / 841 407 РПУ 082 / 882 852
E-mail:

РУСЕ » Русе
Населено място: гр. Русе
Район: -
Граници на обслужвания район: клв."Възраждане" - на север р."Дунав", ул."Янтра" № 1 - 11, ул."Мадарски Конник", бул."Родина" по ж.п. линията, ул."Тулча" № 4-8, ул."Яребична" № 3, "Младежки парк"- р."Дунав"
РПУ: Второ РПУ - Русе
Адрес на приемната: ул."Плиска" №55, бл."Червен", вх.А.
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. понеделник, сряда и четвъртък: от 01.05 до 30.09
16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и четвъртък: от 01.10 до 30.04
Телефон: 082 / 841 406 РПУ 082 / 882 878
E-mail:

РУСЕ » Русе
Населено място: гр. Русе
Район: -
Граници на обслужвания район: кв."Локомотив" и "Цветница" – на север р."Дунав", ул."Яребична", ул."Тулча" №7, ж.п.линията по бул."Родина", "Товарна ж.п.гара, ул."Плиска" № 96-124 и 83-111, "Младежки парк"- р."Дунав"
РПУ: Второ РПУ - Русе
Адрес на приемната: ул."Плиска" №55, бл."Червен", вх.А.
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. понеделник, сряда и четвъртък: от 01.05 до 30.09
16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и четвъртък: от 01.10 до 30.04
Телефон: 082 / 841 408 РПУ 082 / 882 874
E-mail:

РУСЕ » Русе
Населено място: гр. Русе
Район: -
Граници на обслужвания район: Кв."Чародейка", местност "Касева чешма", кв."Образцов чифлик" и ДЗС-Русе с прилежащите землища
РПУ: Второ РПУ - Русе
Адрес на приемната: Кв."Чародейка", ул."Тодор Икономов" № 1, бл.113
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. понеделник, сряда и четвъртък: от 01.05 до 30.09
16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и четвъртък: от 01.10 до 30.04
Телефон: 082 / 882 463, 882 464
E-mail:

РУСЕ » Русе
Населено място: гр. Русе
Район: -
Граници на обслужвания район: Кв."Чародейка", местност "Касева чешма", кв."Образцов чифлик" и ДЗС-Русе с прилежащите землища
РПУ: Второ РПУ - Русе
Адрес на приемната: ДЗС – ул."Чинар", кметството
Приемно време: 9:00 - 12:00ч. сряда
Телефон: 082 / 834 152
E-mail:

РУСЕ » Русе
Населено място: гр. Русе
Район: -
Граници на обслужвания район: Кв."Възраждане" - На север – река Дунав: на изток – ул."Янтра" № 2-36, ул."Студентска" № 5, ул."Мадарски конник" №2-4; на юг – бул."Родина" №35а; на запад – ул."Солун" №2,24,26, ул."Воден" №1,1114, и ул."Независимост"
РПУ: Второ РПУ - Русе
Адрес на приемната: ул."Плиска", № 5, бл."Първа пролет"
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. понеделник, сряда и четвъртък: от 01.05 до 30.09
16:00 - 18:00ч. понеделник, сряда и четвъртък: от 01.10 до 30.04
Телефон: 082 / 841 410 РПУ – 082 / 882 875
E-mail:

 
  Проект Гражданско наблюдение споменат при обсъждане на проектозакона за МВР
  11/01/2006
  При обсъждането на Проектозакона за МВР народният представител Ася Михайлова дава проекта Гражданско наблюдение като пример за действащ граждански контрол върху полицията. Можете да прочетете текста на стенограмата на заседанието на НС от 11/01/06
  още...
 
  В Пловдив стартира проект по Полиция в близост
  07/02/2006
  В Пловдив стартира проект "Ефективна защита от множествена дискриминация на уязвими групи хора". Той е е част от работата на РДВР-Пловдив по стратегията "Полицията в близост до обществото".
  още...
 
  Кръгла маса, посветена на гражданското наблюдение в РПУ
  17/05/2006
  На 19 май 2006 г. Институт "Отворено общество" - София организира кръгла маса на тема "Опитът на Великобритания и България в гражданското наблюдение в местата за задържане"
  още...
 


Институт "Отворено общество" подкрепя активно прилагането на модела "Полиция в близост до обществото" чрез съдействие при формиране на публичните политики в областта, подкрепа на НПО организации, разпространение на информация, обучение.

още ...

 

Институт "Отворено общество" - София
Гражданско наблюдение в местата за задържане: Какво представлява? Как да стана доброволец?

Клуб "Отворено общество" - Русе
Проект: "Обществото в подкрепа на полицията"

още ...

Пишете ни тук, ако имате интересен проект, който искате да споделите

 

Предварителен анализ на данните от изследване на общественото мнение относно дейността на полицията и модела Полиция в близост до обществото

Пълен текст в .pdf формат ...