Желаете ли да станете граждански наблюдател?

Институт “Отворено общество”- София набира доброволци по проект “Гражданско наблюдение в полицията”. Гражданският наблюдател осъществява независимо и безпристрастно наблюдение върху дейността на районните полицейски управления в София чрез посещения 2-3 пъти месечно. Кандидатите за доброволци - граждански наблюдатели трябва да са навършили 18 г., да са неосъждани, да не са настоящи или бивши служители в системата на МВР и да имат време и желание за полагане на безвъзмезден труд. Продължителността на проекта е 9 месеца.

При проявен интерес, изпращайте автобиография и заявление за участие до 9 април 2007 г. на адрес: София 1000, ул. Солунска 56, Институт “Отворено общество” – София или на ел. поща z.vankova@osf.bg За повече информация тел. 02/9306618 или www.osi.bg

Заявление за участие в проект “Гражданско наблюдение в полицията можете да свалите от тук

 

Търсене на районен инспектор
Населено място:
 
разширено търсене

помощ
БУРГАС » Бургас
Населено място: гр. Бургас
Район: -
Граници на обслужвания район: СПЗ Ул."Я.Комитов", ул."Струга", ул."Т.Александров"
РПУ: 02 РПУ – Бургас
Адрес на приемната: Бул."Ст.Стамболов" - № 92
Приемно време: 16:00 - 17:30ч. В работни дни
Телефон: 056/856758
E-mail:

БУРГАС » Бургас
Населено място: гр. Бургас
Район: -
Граници на обслужвания район: Кв."Лозово" със землището му
РПУ: 02 РПУ – Бургас
Адрес на приемната: Бул."Ст.Стамболов" - № 92
Приемно време: 16:00 - 17:30ч. в работни дни
Телефон: 056/856754
E-mail:

БУРГАС » Бургас
Населено място: гр. Бургас
Район: -
Граници на обслужвания район: Кв."Долно езерово" със землището му
РПУ: 02 РПУ – Бургас
Адрес на приемната: Ул."Захари зограф" - № 75, ет.3
Приемно време: 16:00 - 17:30ч. в работни дни
Телефон: 056/892150, 056/856758
E-mail:

БУРГАС » Бургас
Населено място: гр. Бургас
Район: -
Граници на обслужвания район: К-с "Славейков" - Ул."Янко Комитов", ул."Яни Попов", ул."Проф.Я.Якимов"
РПУ: 02 РПУ – Бургас
Адрес на приемната: К-с "Славейков", бл.48, партер
Приемно време: 16:00 - 17:30ч. в работни дни
Телефон: 056/860908, 056/856735
E-mail:

БУРГАС » Бургас
Населено място: гр. Бургас
Район: -
Граници на обслужвания район: К-с "Славейков" - Бул."Ст.Стамболов", ул."Г.Минков", ул."Тракия", ул."Събирателна", ул."Проф.Я.Якимов"
РПУ: 02 РПУ – Бургас
Адрес на приемната: К-с "Славейков", бл.55, вх.К, партер
Приемно време: 16:00 - 17:30ч. В работни дни
Телефон: 056/856096
E-mail:

БУРГАС » Бургас
Населено място: гр. Бургас
Район: -
Граници на обслужвания район: К-с "Славейков" - Ул."Янко Комитов", ул."Яни Попов"
РПУ: 02 РПУ – Бургас
Адрес на приемната: К-с "Славейков", бл.48, партер
Приемно време: 16:00 - 17:30ч. в работни дни
Телефон: 056/860908, 056/856759
E-mail:

БУРГАС » Бургас
Населено място: гр. Бургас
Район: -
Граници на обслужвания район: К-с "Славейков" - Ул."Струга", Ул."Янко Комитов", ул."Яни Попов", ул."Г.Минков", ул."Тракия"
РПУ: 02 РПУ – Бургас
Адрес на приемната: К-с "Славейков", бл.1б, вх.1, партер
Приемно време: 16:00 - 17:30ч. в работни дни
Телефон: 056/887427, 056/85653
E-mail:

БУРГАС » Бургас
Населено място: гр. Бургас
Район: -
Граници на обслужвания район: К-с "Бр.Миладинови" - Бул."Ст.Стамболов", ул."Сан Стефано", ул."Одрин", ул."Струга", ул."В.Михайлов"
РПУ: 02 РПУ – Бургас
Адрес на приемната: К-с "Бр.Миладинови", бл.117, вх.2, партер
Приемно време: 16:00 - 17:30ч. в работни дни
Телефон: 056/856719
E-mail:

БУРГАС » Бургас
Населено място: гр. Бургас
Район: -
Граници на обслужвания район: К-с "Бр.Миладинови" - Бул."Демокрация", ул."Сан Стефано", Бул."Ст.Стамболов", ул."В.Михайлов", ул."Струга"
РПУ: 02 РПУ – Бургас
Адрес на приемната: К-с "Бр.Миладинови", бл.117, вх.2, партер
Приемно време: 16:00 - 17:30ч. в работни дни
Телефон: 056/856635
E-mail:

БУРГАС » Бургас
Населено място: гр. Бургас
Район: -
Граници на обслужвания район: К-с "Бр.Миладинови" - ул."Сан Стефано", ул."Одрин", ул."Т.Александров"
РПУ: 02 РПУ – Бургас
Адрес на приемната: К-с "Бр.Миладинови", бл.117, вх.2, партер
Приемно време: 16:00 - 17:30ч. в работни дни
Телефон: 056/85892
E-mail:

БУРГАС » Бургас
Населено място: гр. Бургас
Район: -
Граници на обслужвания район: Ул."Александровска" № 1-71, ул."Св.св.Кирил и Методий" № 1-17, ул."К.Фотинов" № 2-28, ул."Славянска" № 62-64, Гаров площад № 2-16, Пристанище Бургас
РПУ: Първо РПУ – Бургас
Адрес на приемната: Ползва се сградата на Първо РПУ
Приемно време: 16:00 - 17:30ч. 
Телефон: не
E-mail:

БУРГАС » Бургас
Населено място: гр. Бургас
Район: -
Граници на обслужвания район: ж.к."Меден Рудник" – зона "А" - От бл.2 до бл.39 и бл.117 включително
РПУ: РПУ 04-Бургас
Адрес на приемната: СОУ "Петко Росен"
Приемно време: 15:30 - 17:30ч. понеделник и четвъртък
16:00 - 18:00ч. сряда
Телефон: РПУ 04-Бургас 056/85-23-66
E-mail:

БУРГАС » Бургас
Населено място: гр. Бургас
Район: -
Граници на обслужвания район: ж.к."Меден Рудник" – зона "Б" - От бл.40 до бл.71 включително и района на базар «Битака»
РПУ: РПУ 04-Бургас
Адрес на приемната: СОУ "Константин Петканов"
Приемно време: 15:30 - 17:30ч. понеделник и петък
16:00 - 18:00ч. сряда
Телефон: РПУ 04-Бургас 056/85-23-66
E-mail:

БУРГАС » Бургас
Населено място: гр. Бургас
Район: -
Граници на обслужвания район: ж.к."Меден Рудник" – зона "В" - От бл.72 до бл.116 включително, местността «Дупките», района на «Помпена станция» и района на «Тролейбусно депо»
РПУ: РПУ 04-Бургас
Адрес на приемната: СОУ "Константин Петканов"
Приемно време: 15:30 - 17:30ч. понеделник и петък
16:00 - 18:00ч. сряда
Телефон: РПУ 04-Бургас 056/85-23-66
E-mail:

БУРГАС » Бургас
Населено място: гр. Бургас
Район: -
Граници на обслужвания район: ж.к."Меден Рудник" – зона "Г" - От бл.122 до бл.165 включително, кв.«М.Рудник» /селото/, прилежаща вилна зона , м.с. «Върли бряг», местността «Шилото»
РПУ: РПУ 04-Бургас
Адрес на приемната: Сградата на стара поща кв."М.Рудник" ул."Въстаническа" № 40
Приемно време: 15:30 - 17:30ч. понеделник и петък
16:00 - 18:00ч. сряда
Телефон: РПУ 04-Бургас 056/85-23-66
E-mail:

БУРГАС » Бургас
Населено място: гр. Бургас
Район: -
Граници на обслужвания район: кв."Горно Езерово" - Местностите «Капчето» и «Аязмото», кв.»Г.Езерово» с прилежащата територия и местността «Комлушка низина» с находящите се на нейна територия обекти
РПУ: РПУ 04-Бургас
Адрес на приемната: Кметството на кв."Г.Езерово"
Приемно време: 10:00 - 12:00ч. понеделник и петък
15:30 - 17:30ч. сряда
Телефон: РПУ 04-Бургас 056/85-23-66
E-mail:

БУРГАС » Бургас
Населено място: гр. Бургас
Район: -
Граници на обслужвания район: кв."Крайморие" - Кв.«Крайморие», местностите «Пода» и «Ченгенескеле» и парк «Росенец» и селата Маринка, Димчево и Твърдица
РПУ: РПУ 04-Бургас
Адрес на приемната: Кметството на кв."Крайморие"
Приемно време: 15:30 - 17:30ч. четвъртък
Телефон: РПУ 04-Бургас 056/85-23-66
E-mail:

БУРГАС » Бургас
Населено място: гр. Бургас
Район: -
Граници на обслужвания район: Бул. "Стефан Стамболов", бул. "Дим. Димов", Ул. "Транспортна", бул. "Никола Петков"
РПУ: Пето РПУ - Бургас
Адрес на приемната: Жк. "Изгрев" до бл. 55
Приемно време: 14:00 - 16:00ч. понеделник, вторник, сряда и четвъртък
Телефон: не
E-mail:

БУРГАС » Бургас
Населено място: гр. Бургас
Район: -
Граници на обслужвания район: Бул. "Стефан Стамболов", бул."Дим. Димов" , Ул. "Транспортна", бул. "Никола Петков"
РПУ: Пето РПУ - Бургас
Адрес на приемната: Жк. "Изгрев" бл. 53
Приемно време: 14:00 - 16:00ч. понеделник, вторник, сряда и четвъртък
Телефон: не
E-mail:

БУРГАС » Бургас
Населено място: гр. Бургас
Район: -
Граници на обслужвания район: Бул. "Стефан Стамболов", бул. "Дим. Димов" , Жп прелез, бул. "Никола Петков"
РПУ: Пето РПУ - Бургас
Адрес на приемната: Жк. "Зорница" до бл. 13
Приемно време: 15:00 - 17:00ч. понеделник, вторник, сряда ,четвъртък и петък
Телефон: не
E-mail:

БУРГАС » Бургас
Населено място: гр. Бургас
Район: -
Граници на обслужвания район: кв. "Сарафово" - ВПД , Металснаб, Черноморски солници, "Летище" Бургас
РПУ: Пето РПУ - Бургас
Адрес на приемната: Сградата на кметството
Приемно време: 15:00 - 17:00ч. понеделник, вторник, сряда ,четвъртък и петък
Телефон: не
E-mail:

БУРГАС » Бургас
Населено място: гр. Бургас
Район: -
Граници на обслужвания район: жк. "Лазур" - Жп прелез, ул. "Места", бул. "Демокрация", бул. "Дим. Димов"
РПУ: Пето РПУ - Бургас
Адрес на приемната: Ул. "Перущица"№ 63
Приемно време: 14:00 - 16:00ч. понеделник, вторник, сряда ,четвъртък и петък
Телефон: не
E-mail:

 
  Проект Гражданско наблюдение споменат при обсъждане на проектозакона за МВР
  11/01/2006
  При обсъждането на Проектозакона за МВР народният представител Ася Михайлова дава проекта Гражданско наблюдение като пример за действащ граждански контрол върху полицията. Можете да прочетете текста на стенограмата на заседанието на НС от 11/01/06
  още...
 
  В Пловдив стартира проект по Полиция в близост
  07/02/2006
  В Пловдив стартира проект "Ефективна защита от множествена дискриминация на уязвими групи хора". Той е е част от работата на РДВР-Пловдив по стратегията "Полицията в близост до обществото".
  още...
 
  Кръгла маса, посветена на гражданското наблюдение в РПУ
  17/05/2006
  На 19 май 2006 г. Институт "Отворено общество" - София организира кръгла маса на тема "Опитът на Великобритания и България в гражданското наблюдение в местата за задържане"
  още...
 


Институт "Отворено общество" подкрепя активно прилагането на модела "Полиция в близост до обществото" чрез съдействие при формиране на публичните политики в областта, подкрепа на НПО организации, разпространение на информация, обучение.

още ...

 

Институт "Отворено общество" - София
Гражданско наблюдение в местата за задържане: Какво представлява? Как да стана доброволец?

Клуб "Отворено общество" - Русе
Проект: "Обществото в подкрепа на полицията"

още ...

Пишете ни тук, ако имате интересен проект, който искате да споделите

 

Предварителен анализ на данните от изследване на общественото мнение относно дейността на полицията и модела Полиция в близост до обществото

Пълен текст в .pdf формат ...