Желаете ли да станете граждански наблюдател?

Институт “Отворено общество”- София набира доброволци по проект “Гражданско наблюдение в полицията”. Гражданският наблюдател осъществява независимо и безпристрастно наблюдение върху дейността на районните полицейски управления в София чрез посещения 2-3 пъти месечно. Кандидатите за доброволци - граждански наблюдатели трябва да са навършили 18 г., да са неосъждани, да не са настоящи или бивши служители в системата на МВР и да имат време и желание за полагане на безвъзмезден труд. Продължителността на проекта е 9 месеца.

При проявен интерес, изпращайте автобиография и заявление за участие до 9 април 2007 г. на адрес: София 1000, ул. Солунска 56, Институт “Отворено общество” – София или на ел. поща z.vankova@osf.bg За повече информация тел. 02/9306618 или www.osi.bg

Заявление за участие в проект “Гражданско наблюдение в полицията можете да свалите от тук

 

Търсене на районен инспектор
Населено място:
 
разширено търсене

помощ
СТАРА ЗАГОРА » Стара Загора
Населено място: гр. Стара Загора
Район: -
Граници на обслужвания район: кв.”Железник”, на изток - кв.”Три чучура”, на запад - изкл.”Студенски град”, на север - вилна зона “седми километър”, на юг - бул.”Цар Симеон Велики”
РПУ: РПУ град Стара Загора
Адрес на приемната: АБ”Железник”
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. вторник и четвъртък
15:00 - 17:00ч. сряда
14:00 - 16:00ч. петък
Телефон: 042 / 79017, 042 / 602805 вътр.359
E-mail:

СТАРА ЗАГОРА » Стара Загора
Населено място: гр. Стара Загора
Район: -
Граници на обслужвания район: кв."Казански" , кв."Три чучура" - юг, на изток - ул.”Димчо Стаев” – нечетни номера, на запад - границите на землището на гр.Стара Загора, на север - бул.”Ц.С.Велики”-четни номера, на юг - ЖП линия Бургас - София
РПУ: РПУ град Стара Загора
Адрес на приемната: кв.”Казански” бл.17
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. вторник и четвъртък
15:00 - 17:00ч. сряда
14:00 - 16:00ч. петък
Телефон: 042 / 670508, 042 / 602805 вътр. 359
E-mail:

СТАРА ЗАГОРА » Стара Загора
Населено място: гр. Стара Загора
Район: -
Граници на обслужвания район: кв.”Три чучура” , кв.Три чучура”- север, на изток - ул.”Армейска”, на запад - канал на “ВЕЦ”, на север - ул.”Мусала”, на юг - бул.”Ц.С.Велики”
РПУ: РПУ град Стара Загора
Адрес на приемната: РПУ град Стара Загора
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. вторник и четвъртък
15:00 - 17:00ч. сряда
14:00 - 16:00ч. петък
Телефон: 042 / 602805 вътр. 214
E-mail:

СТАРА ЗАГОРА » Стара Загора
Населено място: гр. Стара Загора
Район: -
Граници на обслужвания район: кв.”Възраждане”, на изток - бул.”М.М.Кусев”, бул.”Славянски”, ул.”Х.Д.Асенов – нечетни номера, на запад - ул.”Димчо Стаев”- четни номера, на север - бул.”Ц.С.Велики”- четни номера, на юг - ул.”Герасим Папазчев”,”Берое”ЕАД, “Слънце”ЕАД
РПУ: РПУ град Стара Загора
Адрес на приемната: ул.”Христо Ботев” № 4
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. вторник и четвъртък
15:00 - 17:00ч. сряда
14:00 - 16:00ч. петък
Телефон: 042 / 622305, 042 / 602805 вътр. 524
E-mail:

СТАРА ЗАГОРА » Стара Загора
Населено място: гр. Стара Загора
Район: -
Граници на обслужвания район: кв.”Възраждане”, кв.”Казански”, на изток - бул.”М.М.Кусев”- нечетни номера, на запад - ул.”Ат.Илиев” – четни номера, на север - ул.”Ген.Столетов” – нечетни номера, на юг - бул.”Ц.С.Велики” – нечетни номера
РПУ: РПУ град Стара Загора
Адрес на приемната: ул.”Александър Батенберг” № 19
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. вторник и четвъртък
15:00 - 17:00ч. сряда
14:00 - 16:00ч. петък
Телефон: 042 / 638810, 042 / 602805 вътр. 524
E-mail:

СТАРА ЗАГОРА » Стара Загора
Населено място: гр. Стара Загора
Район: -
Граници на обслужвания район: кв.”Възраждане”, на изток - бул.”М.М.Кусев” – нечетни номера, на запад - ул.”Княз Ал.Батенберг”, ул.”Илия Куртев”, ул.”Спортна”, площад”Берое”,ул.”Бончо Бонев”- четни номера, изк.кв.”Дъбрава”, на север - парк”Митрополит Методи Кусев”, на юг - ул.”Ген.Столетов” - нечетни номера
РПУ: РПУ град Стара Загора
Адрес на приемната: РПУ град Стара Загора
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. вторник и четвъртък
15:00 - 17:00ч. сряда
14:00 - 16:00ч. петък
Телефон: 042 / 602805 вътр.524
E-mail:

СТАРА ЗАГОРА » Стара Загора
Населено място: гр. Стара Загора
Район: -
Граници на обслужвания район: кв.”Васил Левски”, Военен терен, североизточната част на парк”Митрополит Методи Кусев”, на изток - бул.”Св.П.Евтимий”, ул.”Хан Аспарух” – нечетни номера, на запад - бул.”М.М.Кусев”- четни номера, източна ограда на “Старазагорска Митрополия”, на север - парк”Митрополит Методи Кусев”, на юг - ул.”Ген.Столетов”- нечетни номера
РПУ: РПУ град Стара Загора
Адрес на приемната: РПУ град Стара Загора
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. вторник и четвъртък
15:00 - 17:00ч. сряда
14:00 - 16:00ч. петък
Телефон: 042 / 602805 вътр. 338
E-mail:

СТАРА ЗАГОРА » Стара Загора
Населено място: гр. Стара Загора
Район: -
Граници на обслужвания район: кв.”Васил Левски” , кв.”Гео Милев”, на изток - бул.”Св.П.Евтимий” – нечетни номера, на запад - бул.”М.М.Кусев” – четни номера, на север - ул.”Ген.Столетов” – четни номера, на юг - ул.”Христо Ботев” – нечетни номера
РПУ: РПУ град Стара Загора
Адрес на приемната: РПУ град Стара Загора
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. вторник и четвъртък
15:00 - 17:00ч. сряда
14:00 - 16:00ч. петък
Телефон: 042 / 602805 вътр. 224
E-mail:

СТАРА ЗАГОРА » Стара Загора
Населено място: гр. Стара Загора
Район: -
Граници на обслужвания район: кв.”Гео Милев”, кв.”АПК”, кв.”Кольо Ганчев”, на изток - бул.”Св.П.Евтимий”- нечетни номера, източен околовръстен път на гр.Ст.Загора, на запад - бул.”М.М.Кусев”- четни номера, включително парк”Герасим Папазчев”, включително кв.”Индустриален”, на север - ул.”Хр.Ботев”- четни номера, ЖП линия Бургас – София, на юг - Телеугоително стопанство, Летище, Конна база
РПУ: РПУ град Стара Загора
Адрес на приемната: ул.”Братя Жекови” № 107
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. вторник и четвъртък
15:00 - 17:00ч. сряда
14:00 - 16:00ч. петък
Телефон: Приемна-042 / 646101, РПУ- 042 / 602805 вътр.224
E-mail:

СТАРА ЗАГОРА » Стара Загора
Населено място: гр. Стара Загора
Район: -
Граници на обслужвания район: кв.”Градински”, кв.”Самара”- ІІІ, на изток - пътя за с.Люляк, границите на землището на гр.Стара Загора, на запад - бул.”Св.П.Евтимий”, ул.”Хан Аспарух”- четни номера, на север - вилна зона, североизточно от гр.Ст.Загора, на юг - ул.”Ген.Столетов”- нечетни номера
РПУ: РПУ град Стара Загора
Адрес на приемната: Бул.”Св.П.Евтимий” № 176 а
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. вторник и четвъртък
15:00 - 17:00ч. сряда
14:00 - 16:00ч. петък
Телефон: 042 / 30995, 042 / 602805 вътр. 224
E-mail:

СТАРА ЗАГОРА » Стара Загора
Населено място: гр. Стара Загора
Район: -
Граници на обслужвания район: кв.”Градински”, на изток - бул.”Крайречен”, на запад - бул.”Св.П.Евтимий” – четни номера, на север - ул.”Ген. Столетов” – четни номера, на юг - бул.”Ц.С.Велики” – нечетни номера
РПУ: РПУ град Стара Загора
Адрес на приемната: ул.”Граф Игнатиев “ № 41
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. вторник и четвъртък
15:00 - 17:00ч. сряда
14:00 - 16:00ч. петък
Телефон: 042 / 869189, 042 / 602805 вътр.323
E-mail:

СТАРА ЗАГОРА » Стара Загора
Населено място: гр. Стара Загора
Район: -
Граници на обслужвания район: Кв.”Опълченски”, включително”Индустриална зона” източно от бул.”Св.П.Евтимий” до кв.”АПК, на изток - бул.”Крайречен”, на запад - бул.”Св.П.Евтимий”- четни номера, на север - бул.”Ц.С.Велики” – четни номера, р.Бедечка, ЖП линия Бургас-София, на юг - ЖП линия северно от кв.”АПК”
РПУ: РПУ град Стара Загора
Адрес на приемната: Бул.”Свети Патриарх Евтимий” № 86
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. вторник и четвъртък
15:00 - 17:00ч. сряда
14:00 - 16:00ч. петък
Телефон: 042 / 30995, 042 / 602805 вътр.338
E-mail:

СТАРА ЗАГОРА » Стара Загора
Населено място: гр. Стара Загора
Район: -
Граници на обслужвания район: кв.”Самара”- І , кв.”Самара”- ІІ, кв.”Зора”, района на ДЗУ, на изток - индустриална зона до гробищен парк включително промишлена зона кв.”Голеш”, без”Агробиохим”, на запад - р.Бедечка, на север - ул.”Хр.Морфова”, на юг - ЖП линия София - Бургас
РПУ: РПУ град Стара Загора
Адрес на приемната: Бул.”Цар Симеон Велики” № 272, кв.”Зора” ул.”Освобождение” № 7 вх.А ет.1
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. вторник и четвъртък
15:00 - 17:00ч. сряда
14:00 - 16:00ч. петък
Телефон: 042 / 863161 : 042 / 886029, 042 / 602805 вътр.323
E-mail:

СТАРА ЗАГОРА » Стара Загора
Населено място: гр. Стара Загора
Район: -
Граници на обслужвания район: кв.”Лозенец” , кв.”Македонски”, кв.”Дъбрава”, местност”Карасеврия”, на изток - нов квартал “Борова гора”, на запад - кв.”Три чучура”- север, на север - местност”Карасеврия”, кв.Дъбрава, на юг - ул.”Кармен”
РПУ: РПУ град Стара Загора
Адрес на приемната: кв.”Лозенец”, площад “Рома”
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. вторник и четвъртък
15:00 - 17:00ч. сряда
14:00 - 16:00ч. петък
Телефон: 042 / 625173, 042 / 602805 вътр. 214
E-mail:

СТАРА ЗАГОРА » Стара Загора
Населено място: гр. Стара Загора
Район: -
Граници на обслужвания район: кв.”Лозенец” , кв.”Македонски”, кв.”Дъбрава” , местност”Карасеврия”, на изток - ул.”Витоша”, на запад - ул.”Зайчева поляна”, на север - ул.”Места”, на юг - ул.”Братан”, ул.”Ивайло”
РПУ: РПУ град Стара Загора
Адрес на приемната: кв.”Лозенец”, площад “Рома”
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. вторник и четвъртък
15:00 - 17:00ч. сряда
14:00 - 16:00ч. петък
Телефон: 042 / 625173, 042 / 602805 вътр. 214
E-mail:

СТАРА ЗАГОРА » Стара Загора
Населено място: гр. Стара Загора
Район: -
Граници на обслужвания район: кв.”Лозенец” , кв.”Македонски”, кв.”Дъбрава” , местност”Карасеврия”, на изток - ул.”Витоша”, на запад - ул.”Мусала”, на север - ул.”Ивайло”, на юг - ул.”Ген.Столетов”
РПУ: РПУ град Стара Загора
Адрес на приемната: кв.”Лозенец”, площад “Рома”
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. вторник и четвъртък
15:00 - 17:00ч. сряда
14:00 - 16:00ч. петък
Телефон: 042 / 625173, 042 / 602805 вътр. 214
E-mail:

СТАРА ЗАГОРА » Стара Загора
Населено място: гр. Стара Загора
Район: -
Граници на обслужвания район: кв.”Лозенец” , кв.”Македонски”, кв.”Дъбрава” , местност”Карасеврия”, на изток - ул.”Захари Стоянов”, на запад - ул.”Черно море”, на север - ул.”Каменец”, на юг - ул.”Ген.Столетов”
РПУ: РПУ град Стара Загора
Адрес на приемната: кв.”Лозенец”, площад “Рома”
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. вторник и четвъртък
15:00 - 17:00ч. сряда
14:00 - 16:00ч. петък
Телефон: 042 / 625173, 042 / 602805 вътр. 214
E-mail:

СТАРА ЗАГОРА » Стара Загора
Населено място: гр. Стара Загора
Район: -
Граници на обслужвания район: кв.”Лозенец” , кв.”Македонски”, кв.”Дъбрава” , местност”Карасеврия”, на изток - ул.”Витоша”, на запад - ул.”Зайчева поляна”, на север - ул.”Кармен”, на юг - ул.”Места”
РПУ: РПУ град Стара Загора
Адрес на приемната: кв.”Лозенец”, площад “Рома”
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. вторник и четвъртък
15:00 - 17:00ч. сряда
14:00 - 16:00ч. петък
Телефон: 042 / 625173, 042 / 602805 вътр. 214
E-mail:

СТАРА ЗАГОРА » Стара Загора
Населено място: гр. Стара Загора
Район: -
Граници на обслужвания район: кв.”Лозенец” , кв.”Македонски”, кв.”Дъбрава” , местност”Карасеврия”, на изток - ул.”Ивайло”, на запад - ул.”Зайчева поляна”, на север - ул.”Братан”, на юг - ул.”Мусала”
РПУ: РПУ град Стара Загора
Адрес на приемната: кв.”Лозенец”, площад “Рома”
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. вторник и четвъртък
15:00 - 17:00ч. сряда
14:00 - 16:00ч. петък
Телефон: 042 / 625173, 042 / 602805 вътр. 214
E-mail:

СТАРА ЗАГОРА » Стара Загора
Населено място: гр. Стара Загора
Район: -
Граници на обслужвания район: кв.”Лозенец” , кв.”Македонски”, кв.”Дъбрава” , местност”Карасеврия”, на изток - ул.”Спортна”, на запад - ул.”Захари Стоянов”, на север - площад”Берое”, ул.”Бончо Бонев”, на юг - ул.”Илия Куртев”
РПУ: РПУ град Стара Загора
Адрес на приемната: кв.”Лозенец”, площад “Рома”
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. вторник и четвъртък
15:00 - 17:00ч. сряда
14:00 - 16:00ч. петък
Телефон: 042 / 625173, 042 / 602805 вътр. 214
E-mail:

СТАРА ЗАГОРА » Стара Загора
Населено място: гр. Стара Загора
Район: -
Граници на обслужвания район: кв.”Лозенец”, кв.”Македонски”, кв.”Дъбрава” , местност”Карасеврия”
РПУ: РПУ град Стара Загора
Адрес на приемната: кв.”Лозенец”, площад “Рома”
Приемно време: 17:00 - 19:00ч. вторник и четвъртък
15:00 - 17:00ч. сряда
14:00 - 16:00ч. петък
Телефон: 042 / 625173, 042 / 602805 вътр. 214
E-mail:

 
  Проект Гражданско наблюдение споменат при обсъждане на проектозакона за МВР
  11/01/2006
  При обсъждането на Проектозакона за МВР народният представител Ася Михайлова дава проекта Гражданско наблюдение като пример за действащ граждански контрол върху полицията. Можете да прочетете текста на стенограмата на заседанието на НС от 11/01/06
  още...
 
  В Пловдив стартира проект по Полиция в близост
  07/02/2006
  В Пловдив стартира проект "Ефективна защита от множествена дискриминация на уязвими групи хора". Той е е част от работата на РДВР-Пловдив по стратегията "Полицията в близост до обществото".
  още...
 
  Кръгла маса, посветена на гражданското наблюдение в РПУ
  17/05/2006
  На 19 май 2006 г. Институт "Отворено общество" - София организира кръгла маса на тема "Опитът на Великобритания и България в гражданското наблюдение в местата за задържане"
  още...
 


Институт "Отворено общество" подкрепя активно прилагането на модела "Полиция в близост до обществото" чрез съдействие при формиране на публичните политики в областта, подкрепа на НПО организации, разпространение на информация, обучение.

още ...

 

Институт "Отворено общество" - София
Гражданско наблюдение в местата за задържане: Какво представлява? Как да стана доброволец?

Клуб "Отворено общество" - Русе
Проект: "Обществото в подкрепа на полицията"

още ...

Пишете ни тук, ако имате интересен проект, който искате да споделите

 

Предварителен анализ на данните от изследване на общественото мнение относно дейността на полицията и модела Полиция в близост до обществото

Пълен текст в .pdf формат ...