Желаете ли да станете граждански наблюдател?

Институт “Отворено общество”- София набира доброволци по проект “Гражданско наблюдение в полицията”. Гражданският наблюдател осъществява независимо и безпристрастно наблюдение върху дейността на районните полицейски управления в София чрез посещения 2-3 пъти месечно. Кандидатите за доброволци - граждански наблюдатели трябва да са навършили 18 г., да са неосъждани, да не са настоящи или бивши служители в системата на МВР и да имат време и желание за полагане на безвъзмезден труд. Продължителността на проекта е 9 месеца.

При проявен интерес, изпращайте автобиография и заявление за участие до 9 април 2007 г. на адрес: София 1000, ул. Солунска 56, Институт “Отворено общество” – София или на ел. поща z.vankova@osf.bg За повече информация тел. 02/9306618 или www.osi.bg

Заявление за участие в проект “Гражданско наблюдение в полицията можете да свалите от тук

 

Търсене на районен инспектор
Населено място:
 
разширено търсене

помощ
»
Населено място:
Район: -
Граници на обслужвания район: кв. Хр. Ботев изток фирма АД, запад Парк Вапцаров, север ЖП линия, юг парк П. Пенев
РПУ: РПУ - ДИМИТРОВГРАД
Адрес на приемната: бул. Трети март 8 Б, общежитие Неохим
Приемно време: 16:00 - 17:30ч. вторник и четвъртък
Телефон: 0391/66267 РПУ 0391/63321
E-mail:

»
Населено място:
Район: -
Граници на обслужвания район: кв. Раковски с граници: изток Главен път Е 80, запад ул. "Цар Симеон:, север река Марица, юг бул. "Раковски" и самостоятелно обособен кв. Изток"
РПУ: РПУ - ДИМИТРОВГРАД
Адрес на приемната: ул. "Кл. Охридски" 7 ет. II Дом на "Техиката"
Приемно време: 16:00 - 17:30ч. вторник и четвъртък
Телефон: 0391/66267 РПУ 0391/63321
E-mail:

»
Населено място:
Район: -
Граници на обслужвания район: кв. Дружба - изток бул. България, запад ул. Р. Ролан, север река Марица, юг ЖП линия
РПУ: РПУ - ДИМИТРОВГРАД
Адрес на приемната: ул. "Цар Борис I" бл. 2 вх. А
Приемно време: 16:00 - 17:30ч. вторник и четвъртък
Телефон: 0391/64937 РПУ 0391/63321
E-mail:

»
Населено място:
Район: -
Граници на обслужвания район: кв. Каменец - изток ул. Р. Ролан, запзд и юг - ЖП линия - Момчилград - Русе на север ЦР База Енергострой ремонт
РПУ: РПУ - ДИМИТРОВГРАД
Адрес на приемната: ул. "Ивайло" канцеларии на СПИОПТ
Приемно време: 16:00 - 17:30ч. вторник и четвъртък
Телефон: 0391/61174 РПУ 0391/63321
E-mail:

»
Населено място:
Район: -
Граници на обслужвания район: кв. Славянски изток бул. Трети март, запад стадион Раковски, север ЖП линия юг бул. Хр. Ботев
РПУ: РПУ - ДИМИТРОВГРАД
Адрес на приемната: бул. Трети март 8 Б, общежитие Неохим
Приемно време: 16:00 - 17:30ч. вторник и четвъртък
Телефон: 0391/66267 РПУ 0391/63321
E-mail:

»
Населено място:
Район: -
Граници на обслужвания район: кв. "Д. Благоев" изток Промишлена зона,запад бул. "България" севр Бул. "Раковски" юг ЖП линия
РПУ: РПУ - ДИМИТРОВГРАД
Адрес на приемната: ул. "Кл. Охридски" 7 ет. II Дом на "Техиката"
Приемно време: 16:00 - 17:30ч. вторник и четвъртък
Телефон: 0391/66267 РПУ 0391/63321
E-mail:

»
Населено място:
Район: -
Граници на обслужвания район: кв. Марийно, кв. Вулкан, кв. Черноконево
РПУ: РПУ - ДИМИТРОВГРАД
Адрес на приемната: ул. Бригадирска 38,ап.2
Приемно време: 16:00 - 17:30ч. вторник и четвъртък
Телефон: РПУ 0391/63321
E-mail:

 
  Проект Гражданско наблюдение споменат при обсъждане на проектозакона за МВР
  11/01/2006
  При обсъждането на Проектозакона за МВР народният представител Ася Михайлова дава проекта Гражданско наблюдение като пример за действащ граждански контрол върху полицията. Можете да прочетете текста на стенограмата на заседанието на НС от 11/01/06
  още...
 
  В Пловдив стартира проект по Полиция в близост
  07/02/2006
  В Пловдив стартира проект "Ефективна защита от множествена дискриминация на уязвими групи хора". Той е е част от работата на РДВР-Пловдив по стратегията "Полицията в близост до обществото".
  още...
 
  Кръгла маса, посветена на гражданското наблюдение в РПУ
  17/05/2006
  На 19 май 2006 г. Институт "Отворено общество" - София организира кръгла маса на тема "Опитът на Великобритания и България в гражданското наблюдение в местата за задържане"
  още...
 


Институт "Отворено общество" подкрепя активно прилагането на модела "Полиция в близост до обществото" чрез съдействие при формиране на публичните политики в областта, подкрепа на НПО организации, разпространение на информация, обучение.

още ...

 

Институт "Отворено общество" - София
Гражданско наблюдение в местата за задържане: Какво представлява? Как да стана доброволец?

Клуб "Отворено общество" - Русе
Проект: "Обществото в подкрепа на полицията"

още ...

Пишете ни тук, ако имате интересен проект, който искате да споделите

 

Предварителен анализ на данните от изследване на общественото мнение относно дейността на полицията и модела Полиция в близост до обществото

Пълен текст в .pdf формат ...